Sunday, January 11, 2015

1396. Thơ NGUYỄN QUANG CHƠN Nhớ mẹ / Tĩnh vật hoa

Nguyễn Quang ChơnNhớ mẹ


Thân tặng những bạn bè mồ côi mẹ


Dẫu không tháng bảy, không rằm
Không mưa ngâu, chẳng bông hồng tặng ai
Vẫn nhớ mẹ tháng năm dài
Câu ca dao, chuyện mẹ kể, còn hoài, mẹ ơi!
Theo con cuối bể, cuối trời
Theo con lúc khóc, lúc cười. Buồn. Vui...

Chắp tay nhớ mẹ cõi trời
Tết này không mẹ. Thấy đời lạnh tênh!..Mẹ bạn TLĐ, arcrylic trên canvas,
vẽ mẹ bạn và nhớ mẹ mình...
Tranh Nguyễn Quang ChơnTĩnh vật hoa


Lục tìm trong đống bùi nhùi
Bỗng dưng thấy bức tranh người vẽ hoa
Vẽ năm hai không không hai
Ghi tặng vợ, tám tháng ba năm nào...

Nhớ xưa hơn chục năm rồi
Ham chơi bè bạn chén vơi chén đầy
Say về, thấy nét bi ai
Vợ mình. Như rất u hoài chờ hoa...

Thì thôi. Cái lỗi do ta
Lấy giấy bút. Vẽ bông hoa. Tặng người!
Để rồi nhận một nụ cười
Biết rồi. Thôi, cũng say rồi....
Ngủ đi!...

January 12, 2015
(Nhân tìm thấy một bức tranh cũ)Tĩnh vật hoa
Tranh Nguyễn Quang Chơn