Saturday, January 3, 2015

1374. Thơ LỮ QUỲNH Chuyện kể, tặng Hoàng Ngọc Tuấn


Lữ Quỳnh
chuyện kể, tặng Hoàng Ngọc Tuấn


Hoàng Ngọc Tuấn  -  Lữ Quỳnh  (Sài Gòn – 2000)
thời ở Quy Nhơn
Tuấn thường ghé nhà
những ngày thân ái
qua mau qua mau
thân Nguyễn Mông Giác
những truyện ngắn đầu
chuyền tay nhau đọc
hoàng hôn sớm mai


ba mươi tháng tư
cái ngày đáng ghét
gặp nhau sài gòn
mặt mày xanh mét
ngày cũng như đêm
chạy ăn bữa một
Tuấn bán lê nin
ve chai từng gánh
Quỳnh bán lốp xe
lề đường giá lạnh
Giác tổ hợp mì
ngày đi mấy bận
chợ lớn thị nghè


chữ nghĩa còn đâu
mà mơ viết lách


rồi Giác vượt biên
hết đời đói lạnh
Tuấn ở lại nhà
một mình ngồi quán
uống sài gòn xanh
một mình lang thang
dưới trời xám máu
thuốc lá nối nhau
đốt đời đốt tuổi


một sáng ngậm ngùi
Tuấn về đất khổ
bạn bè mây trôiJanuary 2, 2015
Lữ Quỳnh