Friday, January 23, 2015

1433. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài tặng Nguyễn Mạnh Hùng

ĐINH CƯỜNG 
Bài tặng Nguyễn Mạnh Hùng
  
Khi người bạn còn chưa được an vui
đôi khi nghe tiếng phone không bắt
đừng hờn giận nghe. “thưa giáo sư”
vừa đi Houston về đã gọi hỏi thăm

trưa nay hai bạn đi ăn ở đâu. Nữu
chở tôi ra phở 75. có ý mong gặp
được bạn và Như Hạnh. tôi vẫn
luôn nhớ một người thương yêu tôi

vẫn nhớ điệu flamenco mà bạn thích
ôi chiếc robe đỏ và đôi chân kỳ diệu
những buổi trưa cà phê trên Georgetown
bạn vào chỗ đậu xe rất hẹp rất điệu

chiều tôi nằm nhìn tuyết rơi đông đá
nhớ bạn và Nguyễn Tường Giang. mong
một ngày thật tươi tỉnh rồi gặp nhau
lại ngồi cùng nhau dù không nói lời gì …


Virginia, January 23, 2015
Đinh Cường 

Nguyễn Mạnh Hùng đang nói điện thoại  (Ảnh DC)