Tuesday, December 16, 2014

THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ TỚI - SỐ 63 ( THÁNG 2.2015)

THƯ QUÁN BẢN THẢO
S Ố   T Ớ I

Thư Quán Bản Thảo số tới – số 63
dự định phát hành vào trung tuần tháng 2.2015

Chủ đề:
Hai mươi năm văn học miền nam (1954-1975)

Hạn chót nhận bài: cuối tháng 1. 2015
Xin gửi bài về: tranhoaithu16@gmail.com

Chúc các bạn một mùa lễ an bình hạnh phúc
TRẦN HOÀI THƯ