Tuesday, December 16, 2014

1325, Thơ ĐINH CƯỜNG Làm sao không nhớ 2

ĐINH CƯỜNG
Làm sao không nhớ 2

- Chim chiều trên ngọn lau 
mực đen và vết cà phê 
dinhcuongKhi đọc thơ, sinh nhật mùa đông
của Nguyễn Thị Khánh Minh


Trưa mưa nhớ quán hiên nào
lá me vàng rụng hoa sao bay đầy

từ đêm là giã biệt ngày
mà còi tàu hụ khi rày tối căm

kéo chăn chưa ấm chỗ nằm
thấy sao còn sớm quen thầm thì ghi

người sinh hà nội từ khi
còn nhỏ lắm đã vào miền biển xanh

làm sao không nhớ cho đành …


Virginia, December 16, 2014
Đinh Cường