Tuesday, December 30, 2014

1361. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Màu tranh thiếu nữ

Trần Vạn Giã
Màu tranh thiếu nữGửi anh Đinh Cường


Màu tranh thiếu nữ mai sau
Vẫn còn tuyệt đẹp gam màu thời gian
Chiều đông trống vắng mênh mang
Mây và gió bấc thênh thang cuối trời
Ta còn đi tiếp cuộc chơi
Bóng tranh ẩn hiện. Bóng đời ngút cao

Sá gì những hạt mưa rào
Sau mưa ta lại đi vào bình sinh
Xa xôi gởi đến chút tình


TRẦN VẠN GIÃ
30.12.2014


KHĂN HỒNG
Sơn dầu trên giấy  12 x 14 in
dinhcuong