Tuesday, December 30, 2014

1359. Thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH Độc hànhTặng Thi Sĩ Nguyễn Lương Vỵ


Nhịp một lời. Phong ba
Nghe đất trời chĩu nặng
Nghe trần gian nhẹ bẫng
Cô liêu cõi Người Ma*

Nhịp một lời. Vực sâu
Nghe trùng dương dậy sóng
Nghe núi cao cúi đầu
Thâm u. Hình với bóng

Nhịp một nhịp máu xương
Nghe con sông nằm khóc
Nghe trời xanh vừa mọc
Thổ huyết một đêm trường…

Đêm nở hạt máu mầm
Trổ thơm hơi bụng mẹ
Hạt máu rền huyết âm*
Hạt máu đau huyết lệ

Bi thương hạt tinh cha
Trổ ngàn lời thống thiết
Cười một tiếng. Ngu ngơ
Động ngàn lau xanh biếc

Nhịp một nhịp hòa âm*
Lặng mấy cõi thinh không
Khóc một tiếng. Dại khờ
Đau lòng trời xanh thẳm…

Nén ngàn hơi tinh âm*
Òa đất trời tiếng thở
Người đi đi về đâu
Trăng tan. Và nước vỡ

Vỡ
bảy hạt huyền âm*
Rúng
Sợi tơ bát âm*
Trầm ơi
Lục huyền cầm*
Tuyệt cùng
Ngũ linh âm*

Nguyễn Thị Khánh Minh
(Tập thơ Ký Ức Của Bóng, 2013)
Chữ thơ và tên những tập thơ của Nguyễn Lương Vỵ: Hoà Âm Âm ÂM Âm…, Tinh Âm, Huyết Âm, Bốn Câ Thất Huyền Âm, Tám Câu Lục Huyền Âm, Năm Chữ Năm Câu.