Sunday, December 21, 2014

1341. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều chủ nhật ngồi Stabucks coffee nhớ 100 ngày Nguyễn Xuân Hoàng

ĐINH CƯỜNG
Chiều chủ nhật ngồi Stabucks coffee
nhớ 100 ngày Nguyễn Xuân Hoàng 


Mùa lễ nhiều người mặc áo đỏ
đèn giăng cũng thấy rộn ràng thêm
Noël như của chung người tứ xứ
nhớ Sài Gòn xưa đi chơi suốt đêm

quán Starbucks như đông người hơn
không gian như là lễ hội
cũng phải xếp hàng chờ đến phiên
mua ly dark regular quen hay uống

ngồi trên chiếc ghế cao nhìn ra cửa kính
một vệt mây như vết chuyến bay nào
một trăm ngày bạn mà không về được
nhớ vô cùng mới đó Hoàng ơi

chúng ta hay cùng ngồi cà phê từ xưa
nhớ chiều Givral nhớ sáng nào La Pagode
hội thảo vừa qua có ai nhắc không
chính ở các quán cà phê cũng nhiều kỷ niệm


Virginia, December 21, 2014
Đinh Cường