Wednesday, December 17, 2014

1328. Thơ ĐINH CƯỜNG Nương theo chút nắng


ĐINH CƯỜNG
Nương theo chút nắng


- Đốm mặt trời
mực đen và màu cà phê
dinhcuong


gởi Nguyễn Mạnh Hùng,


Mây kéo mây bay đi về đâu
để một người chừng như đứng đợi
có con thuyền nào đưa qua sông
bên kia là một bờ bến lạ

ở đây chỉ có rừng có suối
sông trên phố thị xa ngàn
lâu nhớ đi một vòng qua phố
Georgetown trơ cành cây mùa đông

Georgetown đường treo lẳng hoa
mùa Giáng Sinh người mặc áo đỏ
tóc vàng bay ngược về con gió
chút vui tuổi trẻ dậy xuân thì

mây kéo về cũng có đôi khi
chiều trời lại ửng lên chút nắng
thì hãy nương theo dòng suối cạn
ghi dăm câu gởi chút tình ta …

Virginia, December 17, 2014
Đinh Cường