Friday, November 28, 2014

1265. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa đi bộ sau ngày Lễ Tạ Ơn


ĐINH CƯỜNG
TRƯA ĐI BỘ SAU NGÀY LỄ TẠ ƠN

- Mực đen , cà phê trên bao đựng bánh mùa lễ
dincuong, November 28, 2014Chợt đâu rụng tiếng phai tàn
Rơi ngưng nửa dáng nắng vàng trôi qua
( Mai Thảo )


Rừng khô nhánh củi lên trời
trưa đi cho bớt lạnh từ sớm mai

góc cà phê quen tôi ngồi
đã giăng đèn giáng sinh rồi ngoài kia

tháng mười hai gió lạ về
như lay thương nhớ những điều đã qua

bạn bè gần. bạn bè xa
bạn ra đi. bạn còn ta những ngày

trưa đi. chút nắng vàng này
gởi theo mây. gọi chút quà cuối năm ...

Virginia, November 28, 2014
Đinh Cường


Xóm tôi sau cơn bão tuyết đầu mùa
Ảnh PCH – Scibilia, Thanksgiving  2014