Friday, November 28, 2014

1264. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Thanks[giving] / Bài cám ơn trên lưới / Cám ơn
Ảnh internet – Nguồn: http://lithespeed.com


thanks[giving]


đội ơn cây cỏ ra hoa
đội ơn trái đất già nua tuổi mình
cho nhau cuộc sống tượng hình
và rồi mất hút giữa thinh không này
giã ơn cái cối cái chày
cùng trăm quan họ nắm tay hát cùng
cám ơn phương hướng mịt mùng
con thuyền không bến thủy chung đường trần
da thơm một khoảng rất gần
và xương thịt ủ cùng lân lý đời

4 mai 2014
dòng in nghiêng: mượn chữcám ơn


cám ơn em chiếc cổ tròng
vô thân áo.  ấm.  chút nồng nàn.  xưa
cám ơn em vạt trời mưa
nước hắt lưng.  trộm.  vai đùa cợt.  hương
cám ơn em, ngọn má hường
gót son thắm buổi mười phương hẹn hò
cám ơn em, bước mày mò
từ đăm đắm mộng
vào phơ phất hồn
cám ơn em, nụ tràn
hôn
đồng-khô-nước-hạn-bãi-cồn-ngu-ngơ
cámơnemmộtđờithơ
cám ơn vụng dại
nước cờ khổn vây

feb. 04bài cám ơn trên lưới


gởi bằng hữu Quán Văn Nghệ


cám ơn, vi vút một đường
tâm tư bằng hữu thắt rường cột ta
rộng thêm chút nữa, giang hà
tươi thêm chút nữa thịt da của đời
xin cám ơn, đẹp nụ cười
trăm câu thân ái ngọt lời ca êm
cám ơn người
cám ơn em
con sông lá thắm xuôi thuyền nhược vong
cám ơn chữ nghĩa một vòng
trăng thiêng cổ độ
hừng đông mặt trời
cám ơn vi tính, lạ đời
hong nhau bếp lửa nghìn khơi tị đào


tháng tám hai ngàn

hoàng xuân sơn