Tuesday, November 25, 2014

1250. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhớ một ông tướng tôi ngưỡng mộ


ĐINH CƯỜNG
NHỚ MỘT ÔNG TƯỚNG TÔI NGƯỠNG MỘ

- Qua đồi cát La Vang
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
dinhcuong


Tôi nhớ căn nhà
đi xuống mấy bậc cấp
phía sau
những khung cửa kính lớn
xuống mấy bậc cấp nữa
ra tới vùng  hồ rộng
có chiếc thuyền neo

nhớ trưa năm nào
người bạn mời đi thuyền chơi
tôi đứng cạnh ông tướng
ông tướng sao hiền vậy
uống cùng tôi ly rượu mạnh
ông phà thêm vài hơi thuốc

ông tướng một thời
ngoài vùng tôi ở
một thời khét tiếng đạn bom
cổ thành Quảng Trị
Huế mùa xuân Mậu Thân …

sao nay ông không nói lời gì
về chiến tranh
nhắc lại thời binh lửa
ông đứng nhìn mặt hồ tư lự

ông có giữ bức tranh sơn dầu tôi vẽ
qua đồi cát La Vang
với thiếu nữ và chiếc khăn
màu cát đỏ. bờm ngựa hồng
nay treo nơi vách lò suởi
nhà anh chị Nguyễn Tường Giang  

đêm nay cùng Nguyễn Tường Giang
và Nguyễn Tường Thiết
đi ăn cơm tối với nhau về
sao trên đường đêm
tôi nhớ ông tướng
tro rải trên đèo Hải Vân
ông tướng tôi luôn  ngưỡng mộ
và khâm phục. một con người nhân ái  .


Virginia, November 23, 2014
Đinh Cường

- chân dung ông tướng
dinhcuong ghi bằng viết bic

- Trở về đất cũ
sơn dầu trên giấy 18 x 1 8 in
dinhcuong