Friday, November 21, 2014

1239. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi xem chân dung Nguyệt Mai Đỗ Hồng Ngọc vẽĐINH CƯỜNG
Khi xem chân dung Nguyệt Mai 
Đỗ Hồng Ngọc vẽ 

 
Nguyệt Mai về Sài Gòn
gặp thăm nhiều bạn
được mời ngồi cà phê
nhưng chỉ thích nước dừa

nên Đỗ Hồng Ngọc đã vẽ
phác thảo chân dung chị
với trái dừa vỏ trắng đẹp ghê
chỉ mấy nét thôi mà hạnh phúc

chỉ mấy nét thôi là nụ cười
không có tâm lành không bắt được
dù chỉ là mấy nét trời ơi
nét là tài hoa hồn là người

mừng chị được kỷ niệm
của một bác sĩ như Phật
cứ chỉ trăng mà không là trăng
nên nhìn chân dung thấy ánh trăng rằm


Virginia, November 21, 2014
Đinh Cường 

Nguyệt Mai – Đỗ Hồng Ngọc vẽ