Thursday, November 20, 2014

1237. Thơ ĐINH CƯỜNG Và sáng Sài Gòn bên này là tối (2)


ĐINH CƯỜNG
VÀ SÁNG SÀI GÒN BÊN NÀY LÀ TỐI (2)


- Thiếu nữ và cửa sổ miền đồi núi
sơn dầu trên canvas 36 x 38 in
dinhcuong 10 - 2014Và blogger Trần Thị Nguyệt Mai
đang ngồi cà phê Terrace – Sài Gòn
sao trông hình như đang ở Mỹ
người vẽ khuôn mặt chị thuỳ mị
Nguyễn Quang Chơn và con trai
Nguyễn Quang Dũng ở San Jose
rất thương quý Nguyễn Xuân Hoàng

nên nói tôi để cho bức tranh kỷ niệm
tôi vẽ dở dang từ khi người bạn mất
gần tháng sau mới vẽ tiếp. bức tranh
có khung cửa sổ và người thiếu nữ 
nhìn ra miền đồi núi. ánh chút mây hồng
bức tranh này Nguyệt Mai cũng thích
nói hay để cho em. mà Chơn nói trước

hai người cùng thích bức tranh
có cánh cửa sổ màu xanh indigo
một người ở Ohio một người Đà Nẵng
đều có những tấm lòng rất đẹp
nhìn chân dung Chơn vẽ Nguyệt Mai
sáng nay khi bên này là tối, rừng câm ...


Virginia, November 20, 2014
Đinh Cường

Cà phê Terrace - Sài Gòn