Thursday, November 20, 2014

1233. Thơ LÃM THÚY Tiễn con đi Colorado

LÃM THÚY
TIỄN CON ĐI COLORADO

Tranh Kit Hevron Mahoney
Sông hồ lên tiếng gọi
Con lên đường chiều nay
Vẫn bộn bề khăn gói
Những hành trang chất đầy
Dặn dò con cẩn trọng
Chúc con đi bình an
“Con biết rồi, mẹ sống
chỉ vì con, con ngoan !”
Tiễn đưa lời nghẹn nói
Vòng tay ôm rã rời
Con dặm ngàn dong ruổi
Mẹ trông theo ngậm ngùi.
Chưa chi đã thương nhớ
Đã nghe đời hoang vu
Chiều lá rơi đầy ngõ
Mây giăng trời âm u
Lá vàng bay khắp nẻo
Gợi thêm buồn phân ly
Mẹ đợi chờ khô héo
Con rộn ràng chuyến đi
Lòng nghe như chùng thấp
Một nỗi gì thê lương
Và hình như nước mắt
Nghẹn trong hồn không tuôn
Sông hồ lên tiếng gọi
Con lên đường chiều nay
Mẹ về qua ngõ tối
Sầu trong tim dâng đầy

Lãm Thúy
6-11-2014