Saturday, November 15, 2014

1218. Thơ ĐINH CƯỜNG Gặp bạn cuối tuần ở Sài Gòn Quán

ĐINH CƯỜNG
Gặp bạn cuối tuần ở Sài Gòn Quán
 

Ta ở xứ người. Thân lưu lạc
Chắt chịu từng chút những ân cần
( Lãm Thuý )


Chắt chiu từng chút thêm tình bạn
chiều cuối tuần được gặp nhau vui
vẫn ngồi quanh chiếc bàn tròn đó
cám ơn chị Lãm Thuý tặng Thâm Tình

cám ơn lần nào cũng vậy
lần này được chị Mai lái đưa về
Nguyễn Minh Nữu uống chút rượu sợ
thêm Phạm Cao Hoàng ngồi sau chật ghê

tối nay nghe Trương Vũ kể về Kim Các Tự
ôi nhà sư trẻ đã đốt vì quá yêu chùa
tôi lại nhớ hồ sen trước chùa Từ Hiếu
như sắp xa rồi vị sư trẻ ngày xưa

lâu gặp nhau cuối tuần. đêm tối lạnh
nhà thơ ấy lái xe bốn mươi phút về Maryland
tôi lật đại xem gặp bài gì trong tập thơ chị tặng
gặp câu : chắt chiu từng chút những ân cần [1]


Virginia, November 15, 2014
Đinh Cường

[1] Nhóm lửa giùm đi – Thâm Tình
thơ Lãm Thuý 2014


- Bìa tập thơ Thâm Tình - Lãm Thuý