Friday, November 14, 2014

1216. Thơ ĐINH CƯỜNG Đi qua rừng lau


Ảnh PCH – Scibilia 2014Và một ngày gió lạnh
bóng chim chiều bay xa
rừng còn như trút lá
trả thân cây đứng trơ

người đi qua rừng lau
phất phơ ngàn tóc trắng
tóc khuôn mặt mùa đông
lạnh lùng con nước cạn

lạnh lùng tiếng quạ kêu
biết là chiều rất lạnh
người về con đường quen
đường không còn thấy mép

lá vàng đã ngập hết
nghĩ về một thiền sư
đang những giờ cận tử
mà sao buồn trong lòng …


Virginia, November 14, 2014
Đinh Cường

- Khất thực 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong