Thursday, November 13, 2014

1210. LỮ QUỲNH Chiều trên đồi Evergreen
LỮ QUỲNH
chiều trên đồi EvergreenLữ Quỳnh – Nguyễn Quang Chơn vẽ

chiều trên đồi Evergreen
chưa mùa đông sao ngày tắt sớm
thảm đèn màu nhấp nháy dưới lũng sâu
gió như dao cau cắt đêm từng mảnh

mảnh đêm nào trên đồi chiều nay
có tiếng sóng từ bình minh xa ngái
lênh đênh một cánh buồm
                                  chở sớm mai.LỮ QUỲNH
San Jose, November 4-2011