Friday, November 7, 2014

1198. Thơ ĐINH CƯỜNG Gió. lá bay. nhớ bạn


ĐINH CƯỜNG
Gió. lá bay. nhớ bạn


 
Gió, lá bay  (Ảnh PCH – Scibilia, November 7, 2014)


gởi Nguyễn Trung,

Chao ơi gió quá làm sao lặng
gió bật người lui về phía sau
và mây trắng quá mây từng cụm
mùa thu ơi lá rụng tha hồ

tha hồ. người đi co ro lạnh
chiều cuối tuần người đi làm vui
nghĩ vậy mình ở nhà quá sướng
tuổi già đi loanh quanh cà phê

tuổi già còn vung dăm nét cọ
nhớ nguyễn trung trắng xám khoẻ re
nhưng được vậy cũng là không dễ
bạn tôi ơi lâu quá không tin

bạn tôi ơi mùa thu mới đó
mười năm sao. bạn ghé qua đây
chiều nay gió. lá bay. nhớ bạn
uống giùm tôi ngụm rượu vang đầy …

Virginia, November 7, 2014
Đinh Cường

- Mùa thu
sơn dầu trên canvas 38 x 43 in
Nguyễn Trung 2006
( Coll. Đinh Dạ Châu )


- Đinh Cường - Nguyễn Trung
sau deck nhà DC - Burke, Virginia 10-2005