Friday, November 7, 2014

1196. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Âm cuối thu / Hương cổ thi / Nói với con / Ha ha ha! / Hà hà hà!American landscape  (Nguồn: galleryhip.com)ÂM CUỐI THU


Chiêm bao màu nắng lụa
Hửng sáng ửng một đóa
Cúc vàng đang ngậm sương
Tóc bạc vừa níu gió
Câu thơ hẹn cuối đường
Nét nhạc rung song cửa
Hỏi ta vui hay buồn?
Theo nắng sáng xuống phố!

10.2014HƯƠNG CỔ THI


Dịch xong câu thơ cổ
Mừng rơn hơn trúng số
Tiếng chuông rơi ấm vai
Gió thu bay lạnh cỏ
Cỏ hát ngát một bài
Chữ réo vang ngàn mộ
Mộ ta xưa, trăng cài
Đóa em ngân biếc lá.

10.2014NÓI VỚI CON


Nguyễn Nguyệt Quế và Nguyễn Quế Phương


Mừng con còn nhớ ta
Rồi ra bóng đời nhòa
Nhúng ướt một dấu chấm
Bay vèo vài âm A
Trao một hớp lạnh ấm
Gửi mấy ngụm gần xa
Mai kia hồn sẽ ngấm
Trần gian A A A…!!!

10.2014HA HA HA!

Sá chi cái trong mờ
Ta chui vô mần thơ
Thơ đỏ lơ con mắt
Đời líu lo cái lờ
Đạo gì rồi cũng sặc
Triết chi rồi cũng khờ
Mần thơ là sướng nhất
Nghe đất trời nhỏ to.

10.2014HÀ HÀ HÀ! 


Cho ta hôn búp nguyệt
Búp rất nõn rất tuyệt
Rưng rưng như cổ thi
Rướm rướm tợ tinh huyết
Lún phún nguyệt dậy thì
Lâm thâm em mở huyệt
Huyệt xướng âm hóa nhi
Hèn chi Thơ nín hết!

10.2014HỎI THỬ VẬY THÔI


Sắp đến giây phút cuối?
Ta nằm nhắm mắt nuối
Thở hắt, hồn vía bay
Lìa đời, thân xác thối
Kiếp này trả nợ rồi
Kiếp sau lau nắng mới
Tha hồ mà rong chơi
Cốt tro bay không tuổi!

10.2014

Nguyễn Lương Vỵ