Tuesday, November 4, 2014

1188. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa với Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Đức Liêm ở Northside


Đêm trăng trong rừng Scibilia  (Ảnh PCH - November 4, 2014)


Mùa thu gió thổi nghe đầy tiếng son
( Nguyễn Đức Liêm )


Trưa ngồi quán Northside Social
nắng thu lên chút. vui cười cùng ai
tóc vàng môi lá son phơi
tôi quên lượm lá đỏ ngời sắc môi [1]

ba người bạn tìm đến người
thấy vui khí thế trẻ trung để mà
còn làm được việc của ta
ngẫm ra nửa thế kỷ qua cái vù

đêm ngồi nhìn trăng lên lu
biết trời sương đã phủ mờ rừng cây
khi trưa quán nhỏ dơi đầy [2]
ngụm cà phê có chút này. mấy câu ...


Virginia, November 4, 2014
Đinh Cường

[1] Lá đỏ y như môi đỏ
[2] Quán trang trí rất nhiều đàn dơi đen
bằng giấy xếp- Phác thảo Nguyễn Mạnh Hùng
dinhcuong 1997


- Phác thảo Nguyễn Đức Liêm
dinhcuong 1997


- Northside social coffee
Arlingon - Virginia