Tuesday, November 4, 2014

1187. Thơ LỮ QUỲNH Người đàn bà hátMichiko Yoshii - Trịnh Công Sơn vẽ            tặng Michiko Yoshiingười đàn bà Nhật
ôm đàn ngồi hát
một buổi chiều mưa
tháng ba hạ trắng

người đàn bà Nhật
nay tóc điểm bạc
hồn nhiên như xưa
ôm đàn ngồi hát

trên vòm sấu đỏ
mùa xuân còn đó
tuổi xuân đi qua
hồn nghiêng bóng đổ

đất trời thuở ấy      
giờ đây sóng dậy
mịt mù tang thương
đời như cỏ dại

người đàn bà Nhật
còn ôm đàn hát
ca khúc da vàng
nhớ thời lang bạt
bạn bè việt nam?


Calif. 2013- 6.2014
LỮ QUỲNH