Thursday, October 30, 2014

1171. THÂN TRỌNG SƠN Nhân đọc lại bài thơ nổi tiếng của Konstantin Mikhailovich Simonov: “HÃY ĐỢI ANH”

THÂN TRỌNG SƠN
Nhân đọc lại bài thơ nổi tiếng
của Konstantin Mikhailovich Simonov:
“HÃY ĐỢI ANH”

Konstantin Simonov  (1915 - 1979)Nguyên tác bài thơ này là tiếng Nga, vi nhan đ  “Ждименя”  ca nhà thơ ( nhà văn, nhà biên kch )  КонстантинМихайловичСимонов ( Konstantin Mikhailovich Simonov , 1915 - 1979 ) sáng tác năm 1941, dành tng cho ngưi yêu là nghệ sĩ Valentina Serova. Bài thơ ra đi trong thi gian phát xít Đc dữ di tn công Liên Xô. Trong thi kỳ chiến tranh, bài thơ đã đưc phổ biến rng rãi và dch ra nhiu thứ tiếng,  vì tâm trng ca nhà thơ cũng là tâm trng ca bao nhiêu thanh niên ra mt trn, vi li nhn gi về ngưi yêu, ngưi vợ ở hu phương.