Thursday, October 23, 2014

1151. Thơ ĐINH CƯỜNG Người đội mũ ngồi bên tách cà phê


ĐINH CƯỜNG
Người đi mũ ngi bên tách cà phê
 
- Trịnh Cung bên tách cà phê
Calif.,  October  23, 2014


Bạn tôi ngồi làm nhớ Matisse
đang có cuộc triển lãm lớn
về tranh cắt giấy ở MoMA [*]
từ October 12, 2014 đến February 8, 2015
tiếc là chúng ta không cùng đi
New York được. như năm xưa nào
nhớ như tháng mười một đầy gió
đường phố rét mướt. cây trơ cành

nhớ không chuyến métro về đêm
buồn. trên toa vắng. bạn ngồi
đội chiếc mũ che nửa mặt 
nhớ không hè phố Tàu nhếch nhác.

bao nhiêu năm rồi không nhớ
chỉ chiều nay bạn gởi qua e-mail
cái ảnh chụp ngồi đội chiếc mũ
như Matisse đang ngồi cắt giấy

những tranh cắt giấy Matisse
là cả một thế giới nghệ thuật
của riêng ông. cho đến cuối đời
vẫn ngồi trên chiếc xe lăn để vẽ

chúng ta cuối đời chưa. sau hơn
năm mươi năm cầm cọ. chiều
mưa mùa thu gió lạnh. mỗi người
một phương trời. nhiều thăng trầm

trong cô đơn cùng tận hãy tiếp tục
vẽ. tiếp tục mơ mộng. Je continue
à rêver... câu nói của một người
làm tượng trẻ tuổi nào tôi quên …

dù sao cũng còn ngồi bên tách cà phê .


Virginia, October 23, 2014
Đinh Cường

[*] Museum of Modern Art, New York

-  Henri Matisse đang cắt giấy 

- MoMA - New York
triển lãm tranh cắt giấy Matisse