Tuesday, October 21, 2014

1147. Thơ ĐINH CƯỜNG Sinh hoạt một chiều mưa mùa thu


Red autumn leaves - Source: freewallpaperdownloads.net


Chiều mưa ngoài xa lộ muôn trùng
rừng hai bên vàng xanh tím lá thu
nghe thu hát CD Thu Vàng mới tặng
hình như vừa rồi chị có hát ở Calif.

về nhà check @ thấy manhhung gởi
không biết ai đang đàn violoncelle
ảnh kia thì chắc ở nhà Nhật Hạ
nhận ra tấm chân dung dưới ánh đèn

Thu Vàng hát ở nơi nào không rõ
tiếc là chị không qua đây. đổi lại
Nguyễn Mạnh Hùng đang về dưới đó
nhìn ảnh ngồi cà phê Gypsy thấy vui

một người dạy môn bang giao quốc tế
một người họa sĩ lớn của nền nghệ thuật
tạo hình Việt Nam hiện đại [1]
bức ảnh ghi một nụ cười và một vẻ buồn

Virginia, October 21, 2014
Đinh Cường

[1] Trịnh Cung là một họa sĩ lớn
của nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại
( Huỳnh Hữu Uỷ )Nguyễn Mạnh Hùng – Trịnh Cung