Tuesday, October 21, 2014

1145. Thơ ĐINH CƯỜNG Vui nhận @ Đỗ Hồng Ngọc từ Sài Gòn

ĐINH CƯỜNG
Vui nhận @ Đỗ Hồng Ngọc từ Sài Gòn

Tĩnh vật hoa – sơn dầu trên canvas
dinhcuong


Quên nhắc vầng trăng đêm bữa nọ
như quên lửng chuyện khi chiều
vừa được e-mail bạn mới nhớ
ôi người thục nữ đẹp như mơ

vui thấy bạn vừa bơn bớt bệnh
đã thảo ngay mấy nét xuân thì
để hôm nào xin được người thi sĩ ấy
ước - được rồi thì nên đem khoe…

Virginia, October 20, 2014
Đinh Cường