Tuesday, October 21, 2014

1144. THÂN TRỌNG SƠN VỀ BÀI THƠ “AI DA MÀU ?” CỦA MỘT “EM BÉ CHÂU PHI”

THÂN TRỌNG SƠN
VỀ BÀI THƠ “AI DA MÀU ?”
CA MT “EM BÉ CHÂU PHI”Hai ba năm trở li đây thy xut hin trên mng internet mt bài thơ tiếng Anh vi nhan đề “ Who is colored ?” ( Ai da màu ? ). Bài thơ nhanh chóng đưc rt nhiu các trang web và blog đăng li, nguyên văn và kèm theo bn dch, vi nhng bình lun khen ngi tán thưng. Vn vn chỉ có 16 câu, vi mt li din đt gin d, dễ hiu, tác giả đã nói lên thân phn ngưi da màu vi tt cả cm xúc chân tht, thuyết phc ngưi đc bng nhng nhn xét tế nh, thông minh. Tôi ngưi da đen, sinh ra ri chết đi da tôi vn đen, nng mưa gió bão, vui bun lo sợ gì đi na tôi vn đen. Còn anh, sinh ra là ngưi da trng, vy mà qua nhiu trng thái tâm lý, dưnh hưng ca thiên nhiên thi tiết, da anh cứ thay đi, xanh đỏ trng hng đủ c, và khi chết thì xám xt. Vy sao anh gi tôi là da màu?


WHO IS COLORED?

When I born, I black.
When I grow up, I black.
When I go in sun, I black.
When I cold, I black.
When I scared, I black.
When I sick, I black.
And when I die, I still black.

And you white fellow
When you born, you pink.
When you grow up, you 
white.
When you go in sun, you 
red.
When you cold, you 
blue.
When you scared, you 
yellow.
When you sick, you 
green.
And when you die, you 
gray.
And you calling me 
CLORED ??

Khi sinh ra, tôi đen,
Khi ln lên, tôi đen,
Khi ra nng, tôi đen,
Khi thm lnh, tôi đen,
Khi lo s, tôi đen,
Khi đau m, tôi đen,
Và khi chết, tôi vn đen.

Còn anh, ngưi da trng,
Khi sinh ra, anh hng
Khi ln lên, anh trng,
Khi ra nng, anh đ,
Khi thm lnh, anh xanh.
Khi lo s, anh vàng,
Khi đau m, anh tái
Và khi chết, anh xám.
Và anh gi tôi là DA MÀU ??
(Thân Trọng Sơn dịch)

         
Bài thơ tự nó xng đáng vi nhng li khen ngi. Và nhng chú thích kèm theo li khiến nó ni tiếng hơn :

Written by an African Kid  
Nominated by UN as the best Poem of 2006
( do mt Em bé châu Phi viết, đưc tổ chc Liên Hip Quc bình chn là Bài thơ hay nht năm 2006. )

Tuy nhiên, thay vì vinh danh bài thơ, hai dòng chú thích trên khiến ngưi đc tnh táo đâm ra nghi ngờ vì nhng thông tin mơ hồ và phi lý cha đng trong đó.

- Em bé này tên họ là gì, my tui, là ngưi nưc nào trong số 54 quc gia ca châu Phi ? Hay chí ít là trong số 20/54 quc gia có sử dng tiếng Anh ca châu Phi ? Sao không nói cụ thể ? Và có phi vì tác giả là mt em bé nên bài thơ đã sử dng mt thứ tiếng Anh sai cả mo lut vi nhng câu không có hoc dùng sai đng từ ? ( I black, you red, you blue…,  I/you cold, I/you sick, I/you born, you calling me … ).

- Tổ chc Liên Hip Quc sao li làm cái vic bình chn thơ hay ? Cho dù không phi là mt trong 6 cơ quan chính ( trong đó có Đi Hi Đng, Hi đng Bo An, Hi đng Kinh tế - Xã hi … ) mà chỉ là mt tổ chc chuyên môn trc thuc ( như Tổ chc Giáo dc, Khoa hc và Văn Hóa – UNESCO-  chng hn ) thì cũng chưa hề nghe nói đến vic bình chn thơ hay bao gi.

- Da vào tiêu chí nào mà chn đưc Bài thơ hay nht ( ca thế gii ) cho dù gii hở chủ đề và ngôn ngữ ? Và sao chỉ có năm 2006, trưc đó và sau đó là bài thơ nào ?

Nhng nghi ngờ nêu trên tt phi dn đến vic đi tìm văn bn g và tác giả th ca bài thơ.

Soi sáng bi chủ đề tư tưng ca bài thơ và con số 2006 rt có ý nghĩa, cuc tìm kiếm dn đến kết quả : văn bn gc không phi là tiếng Anh mà là mt bài thơ TING PHÁP, không phi ca mt em bé châu Phi vô danh mà ca mt nhà thơ ca lc đa đen mà tên tui đã vang lng khp năm châu bn bin : Léopold-Sédar Senghor. Nguyên văn bài thơ như sau :Poème à mon frère blanc                                             

Cher frère blanc
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur ?Thơ gi ngưi anh em da trng


Hi ngưi anh em da trng,
Khi sinh ra, tôi đen,
Khi ln lên, tôi đen,
Khi ra nng, tôi đen,
Khi đau m, tôi đen,
Và khi chết, tôi sẽ đen.

Còn anh, ngưi da trng,
Khi sinh ra, anh hng
Khi ln lên, anh trng,
Khi ra nng, anh đ,
Khi thm lnh, anh xanh.
Khi lo s, anh tái,
Khi đau m, anh vàng
Và khi chết, anh xám.
Vy thì, trong hai chúng ta,
Ai mi là ngưi DA MÀU ??
(Thân Trọng Sơn dịch)

Đc kỹ bn tiếng Pháp, so vi bn ( dch/ mô phng ? ) tiếng Anh, ta thy chỉ khác ở nhan đề và câu kết. Khổ 1 bài tiếng Pháp không có hai câu “ Khi thm lnh..., Khi lo s...” và khổ 2 khác ở hai tính từ  “ tái / vàng ” ở hai câu “ Khi lo s... , Khi đau m”.

Vy thì,Léopold-Sédar Senghor (1906-2001) là ai ?

Sinh năm 1906 ti  Joal, nưc Sénégal, L.S. Senghor đưc biết đến như mt nhà thơ đã xut bn trên 10 tác phm liên tc từ 1945, tt cả đu gn vi nn văn hóa da đen. Từ thi sinh viên, Ông đã cùng các bn chủ trương tờ báo « Sinh viên da đen »(Étudiant noir) và đưa ra khái nim « négritude »(thân phn da đen), mà Ông đnh nghĩa là tng thể các giá trị văn hóa ca thế gii da đen, như chúng đưc din đt trong cuc sng, trong nhng đnh chế và nhng tác phm ca ngưi da đen ». Năm 1983, Ông là ngưi châu Phi đu tiên đưc bu vào Vin Hàn Lâm Pháp (Académie française).
Léopold-Sédar Senghor  cũng là mt nhà chính tr. Ông tham gia chính trưng từ năm 1945 khi đưc bu làm đi biu ca (thuc đa) Sénégal ti Quc hi lp hiến Pháp. Dưi thi tưng de Gaulle, Ông tham gia chính phủ Pháp, năm 1955-1956 Ông là thứ trưng ti Phủ Thủ ng, năm 1959 là bộ trưng.Ông tng là thành viên y ban son tho hiến pháp Cng hòa Pháp thứ V (1958). Ngày 20/8/1960, Sénégal giành li chủ quyn, Léopold-Sédar Senghor trở thành Tng thng đu tiên ca nưc cng hòa non trẻ này và giữ cương vị đó trong năm nhim kỳ liên tiếp cho đến khi tự nguyn từ chc vào ngày 31/12/1980. Chính Tng thng đã sáng tác bài LeLion rouge (Sư tử đ), quc ca ca nưc mình 

…Cho dù kẻ thù đt cháy biên thùy ca chúng ta
Chúng ta đu đng lòng đng lên, vũ khí trong tay,
Mt dân tc vng nim tin thách thc mi gian khó,
Hết thy mi ngưi, già tr, gái trai,
Cùng ct cao li : Chết chứ không ti h !

Léopold-Sédar Senghor còn là mt nhà văn hóa hot đng không mt mi cho sự « đi thoi ca các nn văn minh nhân loi » thông qua vic xin dương ngôn ngữ Pháp giúp cho các dân tc xích li gn nhau để cùng phát trin. Ông là mt trong nhng sáng lp viên ca "Tổ chc hp tác văn hoá và kỹ thut" (ACCT), thành lp ngày 20/3/1970 ti Niamey (Niger),  tin thân ca Tổ chc Quc Tế Pháp ngữ (OIF) ngày nay.

Đến đây ta có thể « gii mã » con số 2006 trong chú thích ca « bài thơ AI DA MÀU ? » nói trên :  Năm 2006 là năm kỷ nim ln thứ 100 ngày sinh cLéopold-Sédar Senghor và Hi nghị Cp cao Pháp ngữ ( Sommet de la Francophonie ) ln thứ X hp ti Ouagadougou ( thủ đô Burkina Faso ) năm 2004 đã quyết đnh chn năm 2006 là năm Léopold-Sédar Senghor.  Trong ý nghĩa đó, vào năm này, tt cả các nưc trong Cng đng Pháp ngữ trên khp thế gii đã tổ chc hàng lot hot đng nhm vinh danh ngưi khi xưng và liên tc đóng góp vào sự phát trin ca tổ chc này.

Ti Canada, Qung trưng Léopold Sédar Senghor trong khuôn viên trưng Đi hc Montréal đưc khánh thành.


Cu Léopold-Sédar Senghor.


Ti Paris, thủ đô nưc Pháp, cu đi bộ  Solférino (Passerelle Solférino) bc qua sông Seine ni libảo tàng Orsay ở bờ trái vvườn Tuileries ở bờ phi đưc đi tên là CLéopold-Sédar Senghor.

Hot đng ti Vit Nam cũng không kém phn sôi ni : gii thiu sách, din thuyết, đc thơ… Trong dp này, Bộ Bưu chính Vin thông phát hành con tem « Kỷ nim 100 n ngày sinh Léopold Sédar Senghor ». Các xe buýt ở Hà Ni đng lot dán áp phích in hình ông cùng câu: « Tiếp thu khác bit, hưng ti hòa đng ».
Nhà thơ, nhà chính tr, nhà văn hóa, vi tư cách nào, Léopold- Sédar Senghor cũng có nhng thành tu ni bt. Có thể n li ca Tng thng Pháp Jacques Chirac phát biu nhân tang lễ ca Ông cử hành ti Dakar vào ngày 29/12/2001 ( Ông qua đi 9 ngày trưc đó ti Verson , Normandie, Pháp) để tóm tt cuc đi Ông : « Nn thi ca mt mt bc thy, Sénégal mt mt chính khách, châu Phi mt mt linh tài, nưc Pháp mt mt bn hin » (  La poésie a perdu un maître, le Sénégal un homme d'État, l'Afrique un visionnaire et la France un ami. »

Tóm li, vì không ai ký tên dưi bài thơ tiếng Anh nên không thể kết lun đây là mt trưng hp đo văn. Có thể là mt « ngưi vui tính » nào đó đã dch bài thơ ca Léopold  Sédar Senghor ri tô vẽ thêm bng nhng chi tiết git gân để thử tài ngưi đc. Thôi thì «  hãy trả li César nhng gì ca César » vy.


THÂN TRNG SƠN