Saturday, October 18, 2014

1137. Thơ ĐINH CƯỜNG Thay lời cám ơn Kiệt Tấn gởi tặng sách mới


Mount Washington from the Valley of Conway
Oil on canvas  16.1 x 25 ln (1869)
John Frederick Kensett (1816-1872)


Hôm nay anh đã viết đoạn ghi chưa
ham chơi với cháu mà quên ghi rồi
cám ơn hồi trưa nhận sách Kiệt Tấn
gởi từ Paris qua . Đêm cỏ Tuyết

thật không ai có tình bằng bạn
sách nặng tốn tiền mà cứ gởi qua
tập truyện tình. thơ. tiểu luận
bìa giản dị mà đẹp. xem rất thích

thêm cái phụ bản bạn vẽ nghề ghê
chiếc gối ren. dáng thiếu nữ nằm
không thua gì Foujita. nét viền rất mảnh
và khoái quá nhìn ảnh bạn đi vespa thời Đà Lạt

ai nói bạn tôi khật khùng ăn nói tùm lum
nhất là trước mặt đàn bà con gái
ra sách nào mới bạn cũng không quên gởi
cảm động vô cùng. cám ơn Kiệt Tấn nghen

gọi là cho có đoạn ghi khi các cháu vừa về
gởi lời thăm chị Ánh cũng suốt ngày bên cháu
từ ngày Cao Hành Kiện giải Nobel văn chương
ở gần bâtiment bạn ở. bạn nói sẽ tới phiên bạn …

biết đâu một ngày ngôi sao xẹt đến bạn tôi ….

Virginia, October 18, 2014
Đinh Cường 

- Bìa sách Kiệt Tấn 


- Chữ viết Kiệt Tấn


- Phụ bản Kiệt Tấn 


- Kiệt Tấn thời Đà Lạt 1959