Tuesday, October 7, 2014

1100. Thơ ĐINH CƯỜNG Xế trưa


Ảnh PCH – Scibilia, October 2014Cho trải mênh mông buồn xế trưa
( Huy Cận )


Mưa bụi bay. và rừng quạnh qu
xế trưa mới ở cà phê về
lá vàng lót thảm dày thêm nữa
bước chân người sao nghe nhẹ tênh

hay bước chân ai. từ cố quận
vừa múa may ở phố đông ngưòi
rồi một hôm nào. thôi giã biệt
trưa sao buồn. nhớ ông đười ươi

trưa sao buồn nhớ ông ngàn thông
ngàn thông reo mới về qua ba nọ
võng đong đưa giữ muôn trùng cây
ông lè lưi như lời chào mắc c

ông coi vậy mà hay mắc c
nên cứ nói như là cà lăm
thật ra ông là người thương vợ
dù cứ đưa cây dọa đánh sau lưng …

trưa ở cà phê về sao nhớ bạn
người đi xa khuất. người xa khuất
ngồi thừ ra. chưa vẽ được gì
lấy khăn lau mái đầu ướt đẫm

xế trưa về qua rừng đầy mưa bụi bay....


Virginia, October 7, 2014
Đinh Cường

- Nguyễn Đức Sơn và  Phượng
  Đại Lào
 8 - 2014 ( ảnh facebook Hoàng Kim Oanh )

- Bùi Giáng đứng múa gần cà phê Huy Tưởng
  đường Bà Lê Chân - Tân Định
  sơn dầu trên giấy .  dinhcuong