Tuesday, October 7, 2014

1099. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Chùm 6
Hoàng Xuân Sơn
c h ù m  6

Gió rít trên rừng chiều
dinhcuong


khoảnh khắc

một chặp.  cây.  lùm.  nở bông
một chặp sen cụp lá.  nằm
một chặp thuyền lẻn vô xóm
chận người bước tới xăm xăm


làm như

làm như ai đâm vô mạn
sườn oai oái cạnh đau ran
làm như ai đương làm dáng
miệng hát lia bữa ôm đàn


kẻ lạ người quen

hôm lười không đi ra phố
nằm nhà nghía một bàn chân
gót sưng đau giùm kẻ lạ
đau xa một bước lại gần

bạn đi lúc nào không nhớ
rõ ràng cười cợt mới đây
tự nhiên cung trầm lắng xuống
nghe đêm chạm vỡ tiếng ngày


hòa tan

hạt đường đè lên hạt muối
ngẫu nhiên mặn ngọt cuộc đời
chiều tôi dắt em qua phố
luồn tay ngắm một cuộc chơi

đường vòng.  đường đi rất lạ
tuyến xe chờ nắng lên đèo
ngó nhau.  mắt dài sông biển
và thèm.  nhu giọt nước đeo

và rồi.  ai xô mộng dữ
sợi tóc treo gió trước đèn
mù mờ lương tri đốm sáng
cuối đường hầm một vết đen

mình cứ thương nhau như đã
đạp lên gai sướt cuộc tình
một ngày con trăng hóa đá
là ngày cứu chuộc phồn sinh

ví như mạch đời hoang dã
chẳng còn gì ướm lòng nhau
mũi xương cuối chiều khâu vá
áo.  xin nhẹ khoác qua cầu

hoàng xuân sơn
21, 22, 28 tháng 8
2014

[trên giàn thơ 6]