Monday, October 6, 2014

1096. THÂN TRỌNG SƠN FÉLIX ARVERS VÀ “TÌNH TUYỆT VỌNG”


      


Không có nhiu tư  liu về cuc đi và sự nghip ca Félix Arvers (1806 – 1850). Sách văn hc sử  Pháp ( Collection littéraire LAGARDE & MICHARD, XIXe siècle ) không hề nhc đến Ông. Từ đin Hachette gii thiu rt nhiu nhà văn, nhà thơ thuc nhiu thi đi cũng không ghi tên Ông. Larousse thì chỉ nói vn tt : “ Thi sĩ Pháp, ni tiếng vi bài Sonnet bt đu bng câu : Mon âme a son secret, ma vie a son mystère”. Mt tư liu khác có vẻ cụ thể hơn cũng  chỉ ghi vn vn đôi  dòng ngn ngi :

Félix Arvers là tác giả nhiu vở kch khá thành công. Tác phm ca Ông đã bị lãng quên, ngoi trừ tp thơ Mes heures perdues ( Nhng giờ khc hoài phí  ).”

( Félix Arvers fut l’auteur d’un grand nombre de pièces de théâtre qui connurent un grand succès. Son œuvre fut oubliée à l’exception de son recueil de poèmes “ Mes heures perdues.”)

Tp thơ Mes heures perdues xut bn năm 1833, thi đim mà tên tui các nhà thơ thuc trưng phái lãng mn Pháp đã rc sáng,  từ Lamartine vMéditationspoétiques (1820), Victor Hugo vLes Odes (1822), Les Orientales (1829), Lesfeuilles d’automne (1831),  Alfred de Vigny vPoèmes antiques et modernes (1826 – 1835), cho đến Alfred de Musset vPremières poésies (1835) …

Không rõ tp thơ dày mng thế nào, chỉ thy còn lưu truyn mt vài bài, trong đó mt số bài viết tng bng hu, hoc có ghi tên ( À Alfred Tattet , À Alfred de Musset ), hoc viết tt hay giu tên ( À mon ami *** , Sonnet à mon ami R. ), để bày tỏ quan đim về nghệ thut, về thi ca...


Đọc tiếp