Sunday, October 5, 2014

1094. Thơ ĐINH CƯỜNG Một ngày cùng Du Tử Lê
ĐINH CƯỜNG
Một ngày cùng Du Tử Lê
- Du Tử Lê - Đinh Cường
 Virginia - October 5, 2014
( tại nhà Nguyễn Hữu Bình
 ảnh Nguyễn Quang )Từ Santa Ana - California
lên ra mắt sách ở Virginia
tới tối hôm qua bạn phone
ngay. hẹn mai gặp cà phê

sáng ăn phở ông Toàn nấu
tại nhà Nguyễn Hữu Bình
có Nguyễn Mạnh Hùng. có
Nguyễn Tường Giang...

chiều 3 giờ ra Kobe House
chỗ ông Ngụy Vũ tổ chức
tiệm toàn ghế màu đỏ rực
đông kín người đến dự

diễn giả Nguyễn Thế Toàn
lên nói về bạn mình thời
đi học. Phạm Trần lên nói
về tác giả và tác phẩm…

và những tiếng hát và những
bản nhạc quen. Khúc thụy du
như loài chim Bói Cá trên cọc
nhọn trăm năm...

tự nhiên nghe mà liên tưởng
đến nhà thơ vô địch (chữ của
Mai Thảo) ấy. luôn thích đứng
trên cọc nhọn. nhưng vô cùng
nhân ái: tôi với người, chung
một trái tim.

mừng bạn tôi rất vui chiều nay.

Virginia, October 5, 2014
Đinh Cường

- Bìa sách Du Tử Lê- Du Tử Lê
  ghi nhanh trên napkin
  dinhcuong