Saturday, October 4, 2014

1088. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Mùa rạn/ 02 oct. 2014


mùa rạn


pha lê rạn vỡ ngoài đồng
là chút nắng ấm ngàn thông rụng vàng
tôi biết em giờ không sang
mà cơn gió đứng giữa hàng rẫy run
vạn hoa đuôi mắt ngó giùm
một vì sao đã khoác âm lên đồi
tôi thấy em không gọi mời
vì đường đi bỗng lạnh khơi mùa tràn
02 oct. 2014


tháng 10.  thắp một cây nhang
tưởng người em đã quy hàng muôn xưa
nhiều khi vẫn nghe cười đùa
và rồi tắt lịm chiều qua phố người
sợi đàn còn lụy dây ai
oán nghe vẫn chạnh cung hoài thứ.  âm
20 năm mộng hóa cầm
rồi quên vẫn nhớ muộn lầm nhan khai


hoàng xuân sơn
tháng mười mười bốn

@ giang 20