Wednesday, October 1, 2014

1081. Thơ ĐINH CƯỜNG Tháng mười


Ảnh PCH – Scibilia, October 1, 2014Nghe trời đổ lộn nguyên khê
Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh
( Bùi Giáng )


Tháng mười. những tháng cuối năm
rừng thay sắc lá. vàng rơi mấy tầng

gió hiu hiu. lạnh muôn trùng
bước chân người cũng ngại ngùng đi xa

vẫn chiều nghe tiếng tàu qua
vẫn chiều tối sớm. quạ kêu tiếng khàn

khi có thêm con nhập đàn
trên cao hai bóng đen choàng lấy nhau

nhìn mây xám nặng một màu
thấy chi. chỉ thấy rầu rầu bóng đêm …


Virginia, October 1- 2014
Đinh Cường

- Mây ngoài cửa sổ
sơn dầu trên canvas 30 x 30 in
dinhcuong 2014