Thursday, September 4, 2014

998. Thơ ĐINH CƯỜNG Nắng đầu thu


Ảnh PCH – Scibilia, September 4, 2014Gởi Huy Tưởng,


Nắng sao. nắng nhớ Tam Kỳ
phố xưa giờ đã building cao tầng

thời còn lang bạt miền Trung
Huế - Đà Nẵng cứ trùng trùng qua

đỉnh đèo gió hú sương nhòa
đến nay thì đã đường qua lối hầm

hầm dài điện sáng nhanh hơn
sao cứ nhớ lờn vờn lô cốt Tây

đỉnh đèo đã có lần say
ném chiếc ly xuống vực sâu đã đời

mây bay ngang lưng chừng trời
nhớ mây về vẽ người hay vẽ mình

giờ nhìn lại thấy trẻ măng
xế trưa nắng thắm. thu đang mùa về...


Virginia, September 4, 2014
Đinh Cường 

- Mây trên đỉnh đèo Hải Vân 
sơn dầu trên bố 60 x 80 cm 
dinhcuong 1988
( coll.  Đặng Tiến tặng lại )