Thursday, September 4, 2014

996. Thơ ĐINH CƯỜNG Chưa sáng bấm link PCH gởi nghe đàn cello


ĐINH CƯỜNG
Chưa sáng bấm link PCH gởi nghe đàn cello


- Camille Thomas - cello  &  Beatrice Berrut - piano 
Serenade by Schubert 
( ảnh DC chụp qua màn hình computer )gởi anh Mai Châu,

Chưa qua đêm. sáng tưng rồi
người ngồi im với tiếng vời vợi ru

biển ơi biển ở xa mù
núi ơi núi đứng trông chờ đợi ai

sông nằm nghe sóng bờ xô
bến xưa đã lấp lau thưa trắng trời

sáng ngồi dậy nghe Chiều tà
tiếng cello ấy thiết tha dường nào

Camille Thomas dáng đẹp sao
ngón tay run bấm phím trào cello

chỉ ngồi mà sóng như xô
chỉ đàn ánh mắt lệ hờ hững thôi

cello đẹp cả dáng ngồi.


Virginia, September 4, 2014
Đinh Cường


- Cầm xanh 
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in 
dinhcuong