Tuesday, September 30, 2014

1079. Thơ ĐINH CƯỜNG Gởi người bạn té trên đồi cỏ xanh


Rolling Green Fields At End Of Day – Tranh Elaine Plesser


tôi vẫn sống bằng những giấc mơ
bởi mặt trời không làm nên ngày mới
( Lữ Quỳnh )


Ông ngoại đưa cháu đi học
ngang qua đồi cỏ xanh
cháu kéo tay ông ngoại chạy
làm ông ngoại té. té trên đồi
cỏ xanh. làm nhớ Con lừa và tôi [1]
Platero et moi của Juan Ramón
Jiménez - Bửu Ý dịch tuyệt hay

ông ngoại té vì ông là thi sĩ
như chàng thi sĩ chủ nhân của
Platero, tên con lừa. Platero, mon
petit âne! tưởng tượng lúc đó
ông ngoại nằm gối tay nghỉ một
hồi. dưới gốc cây nào đó bên đồi
đẹp biết bao. những giấc mơ tôi [2]

chúng ta bây giờ sống như giấc mơ
Quỳnh ơi. Quỳnh té trên đồi ...

khi chiều tôi qua Starbucks ngồi
gọi phone thăm.  nghe Quỳnh kể
thật dễ thương. cháu kéo ông ngoại
chạy làm ông ngoại té ( nói theo
tiếng Huế là ông ngoại bổ ).chỉ có vậy
mà cũng nhớ thêm qua Bửu Ý …

bạn bè xưa cũ chẳng còn mấy ai
tôi đi bộ về. trời đêm.lạnh. cám ơn 
hết sức bạn nào nhắn qua @ tôi quên:
chiều đi bộ nhớ mang theo jacket .


Virginia, September 30, 2014
Đinh Cường

[1] Con lừa và tôi – Bản dịch của Bửu Ý
An Tiêm xuất bản – Sài Gòn 1973

[2]  Những giấc mơ tôi – Thơ Lữ Quỳnh
Văn Mới xuất bản – California 2013


- Con lừa và tôi 
minh họa của Baltasar Lobo
- những giấc mơ tôi
minh họa đinhcuờng