Sunday, September 28, 2014

1071. Thơ ĐINH CƯỜNG Nén hương cho ngày giỗ Thái Tuấn


- Tranh vẽ computer Thái Tuấne- mail Đng Tiến nói hôm nay
các cháu làm gi b Thái Tun
hai người bn lâu năm 0rléans
tôi có qua thăm anh mt ln đó

mi đó mà anh mt đã by năm
mt Sài Gòn ti căn nhà thân yêu
lâu đi xóm Bến Tm Nga
tôi cũng có ghé thăm anh. trong
căn phòng rt nh trên gác. anh đ
hũ tro ch trên chiếc bàn cao
mt hai bc tranh treo trên vách
nh bc có con chun chun, anh nói
ly đi mà tôi không ly. tôi thương
quý anh vô cùng. hin hòa. đ lượng 

trin lãm cui cùng vi mười ba
bc tranh sơn du ca anh tháng
12 năm 2006 ti Sài Gòn cho thy
s đam mê đến phút cui đi. vn
mt không gian xanh xám y .
tranh anh là mt ni hoài nh
khôn nguôi v ci ngun. yêu biết
my nhng đm nga trng trên đi
c xanh, vt chân tri hng đâu đó

và con chim đng  hót trên chóp cây
đôi guc mc. mnh la trng nào phơi
mnh la trng như hn anh chiu nay
tôi nh. khi tr v t cánh rng và tiếng
còi tàu hđi đâu loanh quanh bc
tượng nh anh tng. tôi ngi nhìn hoài
như thy anh v đâu đó. anh Thái Tun ơi .

Virginia, September 28, 2014
Đinh Cường

Thái Tuấn tên thật Nguyễn Xuân Công
sinh ngày 11 tháng 9 năm 1918 tại Hà Nội
mất ngày 26 tháng 9 năm 2007 tại Sài Gòn
- 1984 qua định cư tại Pháp
- 2005 về dưỡng già tại Sài Gòn và mất ở đó


- Đi đâu loanh quanh
tượng dây đồng - Thái Tuấn tặng  DC- Chim  -  sơn dầu trên canvas 92 x 73 cm
Thái Tuấn - 1992 


- Chữ viết Thái Tuấn


- Đinh Cường - Thái Tuấn  -  Sài Gòn 2005