Sunday, September 28, 2014

1070. Thơ ĐINH CƯỜNG Vẽ tiếp Đỗ Hồng Ngọc chân dung thục nữ


Ảnh PCH – Burke (VA), September 27, 2014


Khi mở mắt ra em tan biến
( Đỗ Hồng Ngọc )

Cho tôi được v tiếp người
thoáng hin, trong sc vàng
mùa thu. mùa thu đã đến

vn bàn tay thon chng cm
khuôn mthc n y

người dt thơ như tơ la
dt văn như dòng sông êm trôi

có ln tôi được nghe ging nói
có ln tôi được nhìn ánh mt
lp lánh sao đêm bin xanh
lp lánh màu nâu rêu ph c
lp lánh hàng me xanh sàigòn

ngôi trường lut phía h con rùa
nơi có bước chân người thc n

cho tôi v tiếp khi đ hng ngc
ch thy mt nhà thơ n tan biến

tôi không thy nhà thơ n
ch thy thi sĩ có nhng câu thơ
đy sc màu bay như trong tranh
Marc Chagall. cp tình nhân bay

Chagall là ha sĩ . Nguyn Th
Khánh Minh là thi sĩ. tôi nghĩ vy
và tôi luôn yêu s thơ mng
lp lánh đy hoa và nước mt

Virginia, September 28, 2014
Đinh Cường


thục nữ và mùa thu
dinhcuong Sept.  27
, 2014