Saturday, September 27, 2014

1068. Thơ ĐINH CƯỜNG Gặp bạn cuối tuầnĐinh Cường  (Ảnh PCH, Fairfax, September 27, 2014)


Cám ơn Phùng Nguyn va gi
cho đc bài viết v Võ Phiến
tht hay. nhân my hôm nay b
người con trai viết bài phn b
đc my link thy kỳ l tht...

tôi nói vi các bn cùng ăn cơm
ti nay Tong Thai. tim ăn quen
gn nhà, ri qua Saxbys coffee
Phm Cao Hoàng, Nguyn Minh Nu
Nguyn Quang, Phùng Nguyn
rng sao có nhiu chuyn không hiu ni

càng thương nh Nguyn Xuân Hoàng
khi nhà xut bn Thi Mi ca Võ Phiến
in cho bn tp truyn Mù Sương đu tiên
cái vignette nhà xut bn anh nh tôi v

cám ơn Phùng Nguyn đã đi hai chuyến
métro t Maryland qua đem theo cho
cuNguyn Xuân Hoàng trong và ngoài
Văn Chương t chuyên đ Nguyn Xuân Hoàng
do tp chí đin t Da Màu thc hin .
vi bìa ca Nguyn Trng Khôi tht đp
cùng bao nhiêu tm lòng bè bn dành cho Hoàng

trên xe còn li mình tôi vi Nu ch v
con trăng lưỡi lim sao mà sáng r
cui tháng chín ri. mùa thu đang ti
chúng ta ch còn s nhy cm nhn ra mt điu
văn chương ngh thut trên hết vn là Đp và Tht .

Virginia, September 27, 2014
Đinh Cường- Bìa sách Nguyễn Xuân Hoàng

Phùng Nguyễn – Đinh Cường – Nguyễn Quang – Nguyễn Minh Nữu
Ảnh PCH - Saxbys Coffee, Fairfax (VA) , September 27, 2014