Saturday, September 27, 2014

1067. NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH Lần theo mộng ảo mà vềẢnh internet


Ai đó đã nói, có rt nhiu nơi đ đến, nhưng dường như ch có mt chn đ quay v..., ba du chm này đ bn đin vào nơi chn ca riêng bn. Đ tôi đoán xem, có th là, gia đình, quê nhà, mt nơi ước hn..., ngay c, mt gic mơ, nơi này coi b quyến rũ nht, đi vi tôi...

V, là v li mt nơi mình đã chia xa, mt chn cũ, nơi mình được ngi yên lng đ bu than thuc chuyn cho mình nhng dưỡng cht đã tiêu hao theo nhng dm dài, đ được nhìn thy mình cùng không khí y mi m thế nào, cũ k ra sao. Hn s là bước v nôn nao hi h.

V, là v cõi thi gian, mt dòng chy mơ không b bến, nếu không dành tâm ti lui vi nó, khuy lên hin tin mt tiếng gi, vén chút mù sương ca ký c, dm mt bước nhng phút giây s ti, thì dòng chy y s hư vô. Nên bước v như thước phim quay chm.

Và s chp chùng trên đó nhng bước chân ca xác phàm ln tâm thc. Nơi chn y là Sài Gòn, thi gian y là Sài Gòn. Vâng, Sài Gòn.


Đọc tiếp