Sunday, September 21, 2014

1052. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài tặng cánh rừng Scibilia và con chim màu đỏ gạch


Ảnh PCH - Scibilia, August 2014Bóng tàn cây như người đang uống rượu
rồi lá sẽ vàng tím đỏ. chân dung mùa thu

khi đó sẽ thành đôi bạn vàng uống rượu
như  le Christ Jaune. tuyệt tác Paul Gauguin

bức tranh với màu vàng chanh quá đẹp
với ba nữ tu phủ phục dưới chân Người

sáng sớm dậy nhìn rừng lay gió nhẹ
rừng bắt đầu trò chuyện với chim muông

con chim đỏ sẽ bay ra sớm nhất
chuyền rất nhanh qua bụi tre thưa

con chim màu đỏ gạch Duyên hay nhắc
như người bạn nhỏ tôi. nhớ lắm nếu không về …


Virginia, September 21, 2014
Đinh Cường


- Con chim màu đỏ gạch 
sơm dầu trên canvas 40 x 40 in 
dinhcuong 

-  Le Christ Jaune
oil on canvas 
73.4 x 92.1 cm
Paul Gauguin 1889