Monday, September 15, 2014

1040. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi Nguyễn Xuân Hoàng ở Paris ghi lại từ @ của Giáo Sĩ
ĐINH CƯỜNG
Khi Nguyễn Xuân Hoàng ở Paris
ghi lại từ @ của Giáo Sĩ


- Người thổi tù và
sơn dầu trên giấy 
dinhcuongGặp Nguyễn Xuân Hoàng lần đầu
năm 92 rồi sau đó những khi anh
Hoàng sang Paris cùng ngồi quán
Nguyễn Xuân Hoàng ưa khu phố
hí viện Opéra và Café de Flore nơi
Sartre và Simone de Beauvoir hay ngồi
Nguyễn Xuân Hoàng hay ngồi
Café de la Paix, quận 9, bên hông
hí viện Garnier và uống café espresso

Truyện Một Người Ngồi Trong Ghế Bành
của Nguyễn Xuân Hoàng  tuyệt hay
ở âm hưởng Tây Phương trên trần mưa
ám khói thuốc lá và cách dứt truyện đột ngột …

đọc lại truyện này trong Những truyện ngắn
hay nhất của quê hương chúng ta do
Nguyễn Tường Giang gợi ý cùng
Nguyễn Đông Ngạc làm. Sóng xuất bản
năm 1974 ở Sài Gòn với bộ ảnh những khuôn mặt
văn nghệ Miền Nam của Trần Cao Lĩnh thật đẹp

Nguyễn Xuân Hoàng còn ghi quan niệm
Truyện ngắn phải là một truyện ngắn . Truyện ngắn
không phải là một đoạn nào đó trong một truyện dài
Buổi chiều ngồi ở Starbucks nhớ bạn vô cùng
về mở e-mail thấy có chút Paris của bạn
nên ghi lại. Để nhớ những góc ngồi của một nhà văn.

Virginia, September 15, 2014
Đinh Cường

- Café de Flore 
( ảnh internet )