Saturday, September 13, 2014

1028. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Mây ngừng bay
Phạm Cao Hoàng
mây ngừng bay


Nguyễn Xuân Hoàng – Đinh Cường vẽ - 1991Chia tay anh Nguyễn Xuân Hoàng


cũng đành thôi, nắng tắt rồi
mặt trời đã lặn, ngày vui đã tàn
một vì sao – Nguyễn Xuân Hoàng
vừa đi vào cõi vĩnh hằng sáng nay
cũng đành thôi, mây ngừng bay
trái tim ngừng đập, bàn tay vẫy chào
biết đời là giấc chiêm bao
mà sao lòng vẫn thấy đau vô cùng
cũng đành cạn một dòng sông
người đi là mãi mãi không quay về
bên kia là phía hư vô
trăm năm còn lại nấm mồ hư không

Phạm Cao Hoàng
Virginia, September 13, 2014


Người uống rượu góc trời
Ảnh PCH – Scibilia, September 13, 2014