Saturday, September 13, 2014

1027. Thơ ĐINH CƯỜNG Vừa nghe tin Hoàng mất sáng nay rồi


ĐINH CƯỜNG
Vừa nghe tin Hoàng mất sáng nay rồi


- Nguyễn Xuân Hoàng 
ghi vội của Đinh Trường Chinh
September 13, 2014Còn gì nói nữa. còn gì nói nữa. Hoàng ơi
chuông nguyện hồi chuông Notre-Dame

còn gì nói nữa còn gì nói nữa chị Vy ơi
chiều nay chị tắt máy, con cháu đông đủ

còn gì nói nữa còn gì nói nữa bạn bè ơi
khi một người bạn đã tách ra đi trước

còn gì nói nữa còn gì nói nữa tôi ơi
chỉ còn chút thành tâm cầu nguyện

ngày Phạm Công Thiện mất bạn báo tin
tôi đang ăn múi cam mà nghẹn

trưa nay Lê Quế Hương báo tin bạn mất [1]
tay đang cầm cây cọ. xoáy mạnh vào toile...

Virginia, September 13, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyễn Xuân Hoàng vừa mất lúc 10 giờ 50 phút
sáng nay , Thứ bảy 13 tháng 9 năm 2014 tại San Jose,
California