Saturday, September 13, 2014

1023. Thơ ĐINH CƯỜNG Như đốm mây nào


    ĐINH CƯỜNG
Như đốm mây nào


Đã nghe rét mướt luồn trong gió
( Xuân Diệu )


Đã khoác bên ngoài chiếc áo thêm
rừng mai. sương còn đọng bên thềm

chim đỏ chuyền nhanh. cành lá rụng
cột lại dây giày đi bộ thôi

thứ bảy người đi làm nghỉ bớt
đuờng nhỏ trong rừng ra vắng tanh

hai blocks qua từng ngày Starbucks
em bán quen làm sẵn cà phê

đôi khi kêu thêm gì ăn sáng
có lúc ngán rồi. chỉ uống suông

và cứ vậy nhìn qua cửa kiếng
ngoài parking xe cứ vào ra

hàng cây ấy bốn mùa thay đổi
từ lá xanh.vàng rụng. cành khô

ta cũng bốn mùa buồn quá đỗi
như đốm mây nào bay lẻ loi …

Virginia, September  13, 2014

Đinh Cường 


- Nhà thờ xanh 
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in 
dinhcuong

- Cảnh mùa đông
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in 
dinhcuong