Friday, September 12, 2014

1020. Thơ ĐINH CƯỜNG Nắng bên đồi rọi qua


ĐINH CƯỜNG
Nắng bên đồi rọi qua


Và cho tôi nắm đất làng chôn thơ
( Trần Vạn Giã )


Người chôn thơ ở nơi mô
hay trong thùng đạn dưới hào huyệt sâu

lên tìm Sơn Núi lần đầu
đón tôi ở giữa chặng đường lên B'lao

bên kia là cầu Đại Lào
đường vô Phương Bối. mưa rào. rồi thôi

mưa núi mau. xám một màu
mây giăng lại phủ trên đầu ta thôi

xế chiều hai đứa cụng chơi
hỏi thơ đâu, nói đào sâu mà tìm

bỗng câu thơ làm giật mình
chôn thơ. tôi chạy đi tìm thơ thôi

bởi có mấy ai trên đời
yêu thơ như nắng bên đồi rọi qua .


Virginia, September 12, 2014
Đinh Cường 

- Đinh Cường - Sơn Núi cụng ly 
  Đại Lào - B'lao 2005