Friday, August 29, 2014

971. Thơ LỮ QUỲNH Bóng đêm vô biênẢnh PCH – July 2014

tặng chị Nguyệt Mai


1 .mở mắt thấy sớm mai
sương hồng trong cánh lá
lòng reo vui âm thầm
ngày mới. ngày mới đến
con đường như dài thêm
tiếng cười xanh trong mắt

2. sao ngày qua quá mau
đóa hồng chưa kịp nở
tiếng cười chưa đủ vang
đã  hoàng hôn tím ngắt

3. ta bóng đêm vô biên
lòng mở.  như lai hiện
bạn bè về linh hiển
ấm áp một quan hoài

4. rồi ta chờ sớm mai
mà đêm dài bất tận!

Lữ Quỳnh
Aug. 28-2014