Thursday, August 28, 2014

968. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Sống là chia sớt cho nhauNắng chiều   -  Photo by PCH  –  Scibilia, August 2014

Sống là chia sớt cho nhau *
Làm sao không xót cơn đau lúc này

Tôi bầm dập tôi đọa đày
Tôi là cát bụi những ngày trần gian

Thôi tôi về lại đất làng
Un lên khói rạ bay sang sông chiều

Suốt đời buồn tiếng cuốc kêu
Dòng đời trôi nổi quá nhiều khổ đau

Sống là chia sớt cho nhau
Dừng chân phiêu lãng bên cầu tử sinh

Ngang trời còn vệt bình minh
Bng dưng gió thổi. Vô tình thơ bay…

TRN VN GIÃ

*Thơ  Đinh Cường


Tranh  họa sĩ Thanh Hồ