Thursday, August 28, 2014

965. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Ngó thèm thơ ảnh đi hoang đinh cường / Trần mây lạnh / Đoạn thừ ngườingó thèm thơ ảnh 
đi hoang đinh cường


còn nhau.  một buổi vui vầy
nom cười rạng mặt
xin tay cầm mừng
nghe điệu hòa giấc thở chung
nương ngọn gió sớm bay cùng nắng mai
đi hoang.  ừ.  đi thiệt dài
then khuya để lỏng một vài sao hôm
cứ tự nhiên bước lên thềm
và lắng nghe một chút
êm dịu.  mời
trần mây lạnh


bất giác trở mình
cùng giấc hoang loạn
một sãi vô minh
một trần ai oán

đêm không ngủ được
tràn sao rét run
một mình.  vẫn một
cùng ai bước chùn

phiến gân treo mỏng
vì đường thanh mai
ngàn sau biển tạnh
cùng xin thở dài


đoạn thừ người


lâu không đọc cũng mụ người
đọc nhiều.  thì cũng khơi khơi mép rìa
một động từ rất khó chia
đứng.  đi.  hít.  thở rồi về nơi nao
càm ràm.  nghe thiệt tào lao
mà ôm thóc giống.  cũng vào im re

hoàng xuân sơn
17/18 tháng tám mười bốn